Mírov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Knihovna

knihaMístní knihovna se nachází v zasedací místnosti obecního úřadu Mírov (Mírov 47, 1.patro)

Knihovnice: Jana Pejchalová      

Otevírací doba knihovny: čtvrtek 16:00 - 18:00

Knižní fond:
- cca 1250 knih
- obec Mírov každý rok přispívá částkou 6.000,- Kč na nákup nových knih
- fond je rozšiřován a obměňován také knihami z výměnného fondu městské knihovny Mohelnice

V knihovně se nachází 1 počítač s připojením na internet pro veřejnost. 

Malí čtenáři se každoročně připojují k projektu Noc s Andersenem.