Mírov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Mateřská škola Mírov

Název: Mateřská škola Mírov, okres Šumperk, příspěvková organizace

Adresa: Mírov 47, 789 01

Zřizovatel: Obec Mírov

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.

IČO: 709 84 310

Škola není plátcem DPH

Ředitelka: Bc. Jindřiška Pejchalová

Pedagogický pracovník: Veronika Zechová

                                   Dagmar Oliberiusová

Provozní zaměstnanec: Jitka Dostálová

Účetní: Jana Pejchalová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Lucie Ječmínková

e-mail: jecminkova@mohelnice.cz

 

Kontakt: Datová schránka - zwyvx9r

E-mail: zs.mirov@seznam.cz

Tel.: +420 702 640 940

Bankovní spojení: Číslo účtu pro platbu školného: 181594951/0300

Provozní doba: denně od 6:15 do 16:00 hodin

Úřední hodiny: denně od 7:00 do 15:00 hodin

Žádosti či stížnosti se podávají:

- osobně či písemně v organizaci

- poštou

- datovou schránkou

- elektronickým podáním

Stravu dovážíme ze školní jídelny (ŠJ) ZŠ a MŠ Rájec.

Kontakt pro omlouvání stravy ve ŠJ Rájec: +420 777 140 720

Bankovní spojení:   Číslo účtu pro platbu stravy: 1906904369/0800

Dokumenty:

ŠVP PV (311.07 kB)

Školní řád.pdf (645.02 kB)

Provozní řád výdejny stravy.pdf (392.23 kB)  

schválený rozpočet na rok 2024_MŠ.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 90.59 kB

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2025-2026_MŠ.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 108.83 kB

 

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování